synergism

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till synergism

Ordet synergism har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom religion
generell
religion

Vad betyder synergism inom generell, generell, generell ?

samverkan mellan olika organ i kroppen eller mellan olika läkemedel

the theological doctrine that salvation results from the interaction of human will and divine grace

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Ordet synergism inom religion

samverkan mellan gudomlig och mänsklig aktivitet, t ex läran att människans vilja kan medverka vid frälsningen

Översättningar (inom religion)

Svenska

Möjliga synonymer till synergism (inom religion)

Diskussion om ordet synergism

synergism

synergismen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar (inom religion)

Engelska

Synonymer till synergism (inom religion)

Vad betyder synergism inom religion ?

samverkan mellan gudomlig och mänsklig aktivitet, t ex läran att människans vilja kan medverka vid frälsningen

Möjliga synonymer till synergism

Diskussion om ordet synergism