tart

tarts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till tart

Ordet tart har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom slang, sex
  • Inom geologi
mat
slang, sex
geologi

Vad betyder tart inom mat ?

small open pie

Översättningar (inom mat)

Ordet tart inom slang, sex

Översättningar (inom slang, sex)

Svenska

Synonymer till tart (inom slang, sex)

Möjliga synonymer till tart (inom slang, sex)

Ordet tart inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Svenska

Möjliga synonymer till tart (inom geologi)

Diskussion om ordet tart

  • - 2009-12-22

    Tart på engelska menar också "prostitute"

tart

tarter
tartest
Adjektiv

Översättningar (inom geologi)

Synonymer till tart (inom geologi)

Hur används ordet tart

  • "a tart remark"
  • "a tart apple"

Vad betyder tart inom ALLMÄNT ?

agreeably sharp or acid to the taste

Diskussion om ordet tart