tergiversation

Substantiv

Översättningar

Synonymer till tergiversation

Ordet tergiversation har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom religion
  • Inom psykologi
generell
religion
psykologi

Ordet tergiversation inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till tergiversation (inom generell)

Möjliga synonymer till tergiversation (inom generell)

Ordet tergiversation inom religion

Översättningar (inom religion)

Synonymer till tergiversation (inom religion)

Möjliga synonymer till tergiversation (inom religion)

Ordet tergiversation inom psykologi

Översättningar (inom psykologi)

Synonymer till tergiversation (inom psykologi)

Möjliga synonymer till tergiversation (inom psykologi)

Diskussion om ordet tergiversation