svek

[sveːk]
sveket
svek
sveken
Substantiv [t]

Synonymer till svek

Hur uttalas ordet svek?

[sveːk]

Hur böjs ordet svek på svenska?

Obestämd singular: svek
Bestämd singular: sveket
Obestämd plural: svek
Bestämd plural: sveken

Hur används ordet svek

 • "Annars medverkar vi till ett dubbelt svek."
 • "– Jag tycker det är ett stort svek, säger han."
 • "Men Naturskyddsföreningen anser att ” EU:s beslut om nästa års fiskekvoter i Östersjön blev ett svek mot både torsk och ål ”."
 • "Ett svek"
 • "– Det blir ett dubbelt svek både mot min pojke men också mot de andra pojkarna."
 • "Serien Eagles beskrivs som en svensk version av succéserien Skam och kommer att handla om kärlek, vänskap, svek och hockey i en småstad."
 • "– Han svek oss."
 • "– Jag tycker att det är ett extremt stort svek mot väljarna att man inte tar chansen att ta debatten så nära inpå ett val, säger Louise Erixon."
 • "Men Vänstern svek samarbetspartierna S och MP och röstade med oppositionen."
 • "Vänstern svek Socialdemokraterna i sjukhusfrågan och röstade med Moderaterna i dag."

Vad betyder svek inom militärväsen ?

handlingen att svika någon, att bryta ett förtroende; det att medvetet strunta i, försumma eller avfärda en person som man har någon form utav skyldighet eller löfte till

Möjliga synonymer till svek

Relaterat till svek

ont

oriktighet

obehörighet

tankefel

falskhet

kriminalitet

oredlighet

osanning

misstolkning

orätt

slughet

Diskussion om ordet svek

svika

[ˈsvìːka]
sviker
svek
sviket
Verb

Hur uttalas ordet svika?

[ˈsvìːka]

Hur böjs ordet svika på svenska?

Presens: sviker
Preteritum: svek
Supinum: sviket

Hur används ordet svika

 • "Fler tidiga och förebyggande insatser är helt nödvändiga – om vi inte ska riskera att svika barn och unga som mår dåligt, skriver Monica Selin ( KD )."
 • "S och V har anklagat Miljöpartiet för att svika det rödgröna samarbetet."
 • "Man viss­te aldrig när någon skulle svika."
 • "Plötsligt börjar minnet svika."
 • "Det handlar om förtroende och det kan man bara inte svika, säger Bendelin."
 • "Det handlar om förtroende och det kan man bara inte svika, säger Bendelin."
 • "– Jag kan inte svika honom, båda mina föräldrar dog i cancer, säger hon."
 • "Rektorer vittnar om hur de omöjligt kan följa skollagen, att de tvingas svika svaga lever."
 • "Göteborg måste sluta svika barn med särskilda behov."
 • "Skolledarna ställs in för valet att spara och därmed svika eleverna eller att få sparken alternativt gå självmant."
 • "- Ge oss inflytande i nästa val så kommer vi inte att svika er som byggde det här landet, sade han till kraftiga applåder."
 • "Moderaterna ser inte ut att svika Erixon ( SD )"
 • "– Det hade varit väldigt intressant att sitta i kommunfullmäktige, men jag kan inte svika mina principer för då sviker jag mig själv och även mig själv som politiker."
 • "Jag förstår inte hur hela samhället kunde svika flickan på ett sådant sätt."
 • "Lena Westerberg som driver öns enda vandrarhem oroar sig för att turisterna ska svika Hanö om Blekinge Offshore AB får tillstånd att anlägga 700 vindkraftverk fem kilometer från Hanö."
 • "Lena Westerberg som driver öns enda vandrarhem oroar sig för att turisterna ska svika Hanö om Blekinge Offshore AB får tillstånd att anlägga 700 vindkraftverk fem kilometer från Hanö."
 • "Det handlade inte om att jag ville svika mina fans utan att det faktiskt var en ekonomisk fråga."
 • "Det var när utomhuspubliken började svika Rune Lindströms bygdespel från 40-talet, som idén föddes att göra en lite annorlunda uppsättning."
 • "Han menar också att han hade varit tvungen att hänga ut enskilda personer för att bemöta anklagelserna och därmed skulle svika de som vågat anmäla visselblåsarärenden."
 • "Skulle svika anmälare"

Vad betyder svika inom ålderdomlig ?

bryta ett förtroende; inte uppfylla sina förpliktelser; inte hålla vad som lovats; göra besviken

Diskussion om ordet svika