tillnärmelsevis

Adverb

Översättningar

Hur används ordet tillnärmelsevis

  • "– Jag tror inte att det finns en enda idrottsförening i Karlskrona som betalar tillnärmelsevis vad det kostar att nyttja aktuell anläggning."
  • "– De strukturella obalanserna finns kvar med en snabbt ökande befolkning och ett bostadsbyggande som inte tillnärmelsevis möter behoven."
  • "Den värdeökning som han beskrev för målsägandena vid presentationerna motsvarade inte tillnärmelsevis den faktiska tillväxten som var långt mycket mindre."
  • "– Jag tycker att vi har bra laster, men visst finns det balar som har brister men det är inte tillnärmelsevis så att det generar problem, säger Alzén."
  • "Nu minskar kullarna, och även om vi har fortsatt ekonomisk oro är det inte tillnärmelsevis den nedgång vi såg då."
  • "– Det här flödet fanns inte förra året, vi gjorde väldigt mycket stora kontroller i det här flödet och vi hittade inte tillnärmelsevis det här antalet som vi hittat efter årsskiftet, säger Mats Pettersson, chef gränsskyddsenheten Tullverket."
  • "Men uppmärksamheten har inte varit tillnärmelsevis så stor som den kring Christer Fuglesang."
  • "Motorcykeln kan inte tillnärmelsevis skydda sina passagerare på samma sätt."
  • "Även om nedgången för svenska Socialdemokraterna i valet nyligen inte var tillnärmelsevis så stor som för det franska socialistpartiet ( PS, Parti Socialiste ) i valet 2017, så säger Jenny Andersson ändå att valet i Sverige var ett historiskt katastrofval för svensk socialdemokrati."
  • "Där konstateras att länets utsläpp av växthusgaser har minskat men inte tillnärmelsevis så mycket som skulle behövas."

Vad betyder tillnärmelsevis inom vardagligt ?

ungefärligen, approximativt, något så när

Möjliga synonymer till tillnärmelsevis

Relaterat till tillnärmelsevis

närhet

relation

jämförelse

närmande

ovisshet

likhet

försök

ofullkomlighet

Diskussion om ordet tillnärmelsevis