tillstoppa

tillstoppar
tillstoppade
tillstoppat
Verb [-]

Översättningar

Synonymer till tillstoppa

Hur böjs ordet tillstoppa på svenska?

Presens: tillstoppar
Preteritum: tillstoppade
Supinum: tillstoppat

Ordet tillstoppa har 3 betydelser

  • Inom typografi
  • Inom teknik
  • Inom sport
typografi
teknik
sport

Ordet tillstoppa inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Synonymer till tillstoppa (inom typografi)

Möjliga synonymer till tillstoppa (inom typografi)

Ordet tillstoppa inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till tillstoppa (inom teknik)

Möjliga synonymer till tillstoppa (inom teknik)

Ordet tillstoppa inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till tillstoppa (inom sport)

Möjliga synonymer till tillstoppa (inom sport)

Diskussion om ordet tillstoppa