tjällossning

tjällossningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet tjällossning

  • "En större väg i norra Dalarna är i så dåligt skick efter kraftig tjällossning att Trafikverket avråder bilisterna från att köra på vägen."
  • "På grund av bl a tjällossning har stenar skjutit upp under asfalten."
  • "När det är tjällossning är det framför allt de större vägarna som tar mycket stryk, berättar Marcus Danielsson, enhetschef för vägunderhåll på Trafikverket."
  • "Det kan bli en lång vinter sen med tjällossning och då kanske vi inte kan börja förrän i maj."
  • "En långsam tjällossning är nu vad Vägverket hoppas på för att vägarna ska hålla så bra som möjligt."
  • "Anledningen till det kan vara ett markarbete som vi gör i anslutning till järnvägen i samband med tjällossning, sade Denny Josefsson på Banverkets pressjour."
  • "Kommunalrådet Jan Wadell tror att årets ovanligt besvär- liga tjällossning kan ha vållat raset."
  • "Under tjällossning är flera grusvägar i länet knappt körbara."
  • "På flera håll i Småland är en del av småvägarna avstängda för tung trafik just nu, beroende på tjällossning."
  • "Men Trafikverkets representant säger till Sveriges Radio Jönköping att även om det finns risk för att tjällossningen i år blir svårare än andra år, så beror inte alla gropar i vägarna på tjällossning."

Vad betyder tjällossning inom generell ?

den händelse att frusen mark tinar, tjälen lossnar, frosten släppa|släpper

Relaterat till tjällossning

uppvärmning

Diskussion om ordet tjällossning