trögfotad

Adjektiv [-]

Översättningar

Synonymer till trögfotad

Hur används ordet trögfotad

  • "Nöjesindustrin är förvånansvärt trögfotad."

Ordet trögfotad har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom zoologi
bildligt
zoologi

Ordet trögfotad inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till trögfotad (inom bildligt)

Möjliga synonymer till trögfotad (inom bildligt)

Ordet trögfotad inom zoologi

Som ett björndjur

Synonymer till trögfotad (inom zoologi)

Möjliga synonymer till trögfotad (inom zoologi)

Diskussion om ordet trögfotad