triplet

triplets
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till triplet

Ordet triplet har 4 betydelser

  • Inom musik
  • Inom musik
  • Inom norgespec
  • Inom generell
musik
musik
norgespec
generell

Ordet triplet inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till triplet (inom musik)

Möjliga synonymer till triplet (inom musik)

Ordet triplet inom musik

grupp av tre toner som ska spelas på samma tid som två av samma värde

Översättningar (inom musik)

Svenska

Möjliga synonymer till triplet (inom musik)

Ordet triplet inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Svenska

Synonymer till triplet (inom norgespec)

Ordet triplet inom generell

one of three offspring born at the same time

Översättningar (inom generell)

Svenska

Diskussion om ordet triplet