turordning

turordningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till turordning

Hur används ordet turordning

  • "I det specifika ärendet med boendena i Fur skriver Migrationsverket att de har informerat leverantören om varför handläggningen drar ut på tiden och att ärendena hanteras i turordning."
  • "– Vi har fått ansökan, men det finns en viss turordning vi följer, säger Martin Karlsson, utredare på myndighetens enhet för fiskereglering, till"
  • "– Är det rätt turordning på ärendena?"
  • "Men vi följer den turordning som gäller för lagen om upphandling."
  • "Ett nytt instrument blir så kallad bail-in, där fordringar skrivs ner eller byts mot aktier enligt en uppgjord turordning för olika typer av kapital."
  • "Men tidigare i veckan avslog Högsta förvaltningsdomstolen MTH-utbildnings överklagan och därmed fastställdes det att ärendet kommer att prövas i turordning."
  • "Dels har det handlat om att det känts säkrare att ge patienterna en högre turordning."
  • "Nytt verktyg avgör patienters turordning till läkare"
  • "Personalen hämtar människor i turordning från väntrummet och alla jobbar i ett högt tempo."
  • "SVT avslöjar : Migrationsverket har inte polisanmält avancerade passförfalskningarna – ” Görs i turordning ”"

Vad betyder turordning inom vardagligt ?

ordningsföljd som bestäms genom någon regel

Möjliga synonymer till turordning

Diskussion om ordet turordning