undervalue

Substantiv

Översättningar

Diskussion om ordet undervalue

undervalue

undervalue
undervalued
undervalued
Verb

Översättningar

Ordet undervalue har 3 betydelser

  • Inom handel
  • Inom generell
  • Inom ekonomi
handel
generell
ekonomi

Ordet undervalue inom handel

Översättningar (inom handel)

Möjliga synonymer till undervalue (inom handel)

Ordet undervalue inom generell

assign too low a value to

esteem lightly

Synonymer till undervalue (inom generell)

Ordet undervalue inom ekonomi

Synonymer till undervalue (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till undervalue (inom ekonomi)

Diskussion om ordet undervalue