uppe

Partikel

Översättningar

Engelska

Hur används ordet uppe

 • "Samtidigt som målet pågår i Blekinge, så är det även uppe i domstol i Frankrike, där den franske laximportören kräver pengarna tillbaka för den giftiga laxen."
 • "Vi är mitt uppe i en omorganisation."
 • "– Jag kan bekräfta att frågan om att lösa underskottet var uppe till diskussion på mötet."
 • "Nils Lindström drev en tobakshandel i Asarum när han kom på att han ville spara vissa av de löpsedlar han haft uppe."
 • "– Det var det som var uppe på bordet."
 • "– Vi var band till hans spelning i Stockholm och satt uppe hela natten och repade."
 • "Då är det köer ända uppe från Drottninggatan och man får lägga på 20-30 minuter varje dag på resvägen, säger hon."
 • "Båda ni går i gymnasiet samtidigt som ni gör detta, hur håller ni motivationen uppe?"
 • "Sedan ska vinden ha fattat tag i granen, tror Patrik Hellsberg, och då kunde granen inte hålla sig uppe längre."
 • "Satt uppe vid entrén"

Vad betyder uppe inom generell ?

i en högre position relativt till den talande

Möjliga synonymer till uppe

Diskussion om ordet uppe

uppe

Adverb

Översättningar

Hur används ordet uppe

 • "Blommorna måste vara uppe på taket"
 • "Samtidigt som målet pågår i Blekinge, så är det även uppe i domstol i Frankrike, där den franske laximportören kräver pengarna tillbaka för den giftiga laxen."
 • "Vi är mitt uppe i en omorganisation."
 • "– Jag kan bekräfta att frågan om att lösa underskottet var uppe till diskussion på mötet."
 • "Nils Lindström drev en tobakshandel i Asarum när han kom på att han ville spara vissa av de löpsedlar han haft uppe."
 • "– Det var det som var uppe på bordet."
 • "– Vi var band till hans spelning i Stockholm och satt uppe hela natten och repade."
 • "Då är det köer ända uppe från Drottninggatan och man får lägga på 20-30 minuter varje dag på resvägen, säger hon."
 • "Båda ni går i gymnasiet samtidigt som ni gör detta, hur håller ni motivationen uppe?"
 • "Sedan ska vinden ha fattat tag i granen, tror Patrik Hellsberg, och då kunde granen inte hålla sig uppe längre."
 • "Satt uppe vid entrén"

Diskussion om ordet uppe