uppryckning

uppryckningen
uppryckningar
uppryckningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet uppryckning på svenska?

Obestämd singular: uppryckning
Bestämd singular: uppryckningen
Obestämd plural: uppryckningar
Bestämd plural: uppryckningarna

Hur används ordet uppryckning

  • "I PEAB-affärens spår gör nu Trafik- och Fritidsförvaltningen på Falu kommun en rejäl uppryckning."
  • "Trots de långa kötiderna har Falun gjort en uppryckning jämfört med förra året, då studenter inte kunde erbjudas boende alls under höstterminen."
  • "I PEAB-affärens spår gör nu Trafikoch Fritidsförvaltningen på Falu kommun en rejäl uppryckning."
  • "DALARNA Det är en anmärkningsvärd uppryckning som barnoch ungdomspsykiatrin i Dalarna nu kan redovisa."
  • "– Johanna har ju gjort en jättestor uppryckning av varumärket Mockfjärds fönstermästaren."
  • "En bank vars vd nyss ville se en form av ” moralisk uppryckning ” bland de svenska bankerna."
  • "– Vi tycker att det har blivit en uppryckning efter att Diego kom in."
  • "Det är med bakgrund av de senaste veckornas oroligheter i samband med stormatcher i fotboll som Eliasson, som är Kultur- och idrottspolitisk talesperson för Folkpartiet, tillsammans med riksdagsledamoten Roger Haddad, nu vill se en ordentlig uppryckning."
  • "– Det var inte bra och vi har tyckt att vi behövde göra en uppryckning och förbättring på detta området, säger Anders Odeback."
  • "– Vi tycker att det har blivit en uppryckning efter att Diego kom in."

Diskussion om ordet uppryckning