varligt

Okänd ordklass

Hur används ordet varligt

  • "- Det här innebär att vi kvalitetssäkrar hela kedjan, från leverantörer till butikshandlare som nu måste behandla varorna mer varligt, säger Mats Nygårdh på Tempix."
  • "De renoveras varligt, med så små medel som möjligt."
  • "Men kungen måste enligt konstitutionen ta det varligt."
  • "Hovrätten har konstaterat att mannens gärningar normalt skulle ha inneburit fängelse för dråp, men att det inte kommer i fråga eftersom han varit all- varligt psykiskt störd vid gärningen."
  • "I morse skadades två personer all- varligt i en singelolycka vid Hallsta- hammar."
  • "Vid Bettna i Södermanland skadades fem personer, varav en all- varligt när deras bil voltade."
  • "Mannen låg nedsövd på sjukhus i två veckor och är fortfarande all- varligt skadad."
  • "Enligt ordföranden i Socialstyrelsens rättsliga råd, Göran Ewerlöf, är det här är ett väldigt speciellt fall ef- tersom den åtalade mannen ansetts all- varligt psykiskt störd vid gärnings- men inte vid undersökningstillfället."
  • "Den skjutne mannens tillstånd är all- varligt men stabilt, uppger Sahlgrens- ka universitetssjukhuset."
  • "Enligt SAS sker lockouten för att markera hur all- varligt man ser på konflikten och de konsekvenser den får för deras kunder."

Rim på varligt

Diskussion om ordet varligt