vars

Pronomen

Översättningar

Hur används ordet vars

 • "Förra året infördes också en applikation till mobilen, vars syfte är att minska båtstölderna då den ska göra det enklare för båtägare att ha en bra kommunikation med varandra."
 • "Kvällen i Luleå började med hyllningar av klubbens backlegendar Roger Åkerström, vars tröja hissades upp i taket."
 • "Den mer än 400 år gamla berättelsen om kärleksparet vars familjer ligger i fejd omvandlas nu till det moderna Sverige."
 • "Det var väldiga skepp, värdiga en stormakt vars krig och konst fick nackar att böjas i fruktan och respekt."
 • "– Vi tycker att det bör vara oförändrat, vi kunde väl aldrig föreställa oss att greven skulle kräva arrende för investeringar som vi har gjort, säger Nils-Åke Ohlsson, vars släkt varit bofasta bönder på platsen sedan 1700-talet."
 • "Idag begravs också 409 personer vars kvarlevor nyligen har identifierats."
 • "Landstinget Blekinge har beslutat att starta en kommission för jämlik hälsa, vars arbete kommer att vara att samla in, föreslå och pröva förslag till åtgärder som kan bidra till minskade hälsoklyftor."
 • "Det finns även analysmetoder som ska användas på de patienter vars cancer inte går att bota."
 • "Enligt polisen ska bara den 53-årige mannen ha färdats i bilen, vars front blev kraftigt demolerad i kraschen."
 • "Penismätaren är en del i ett nystartat killprojekt vars syfte är att få fler killar att besöka ungdomsmottagningen, rapporterar"

Vad betyder vars inom generell ?

var

Möjliga synonymer till vars

Diskussion om ordet vars

 • - 2009-02-20

  Är inte vars Eatch?