vilkens

Pronomen [-]

Översättningar

Hur används ordet vilkens

  • "Anna ifrågasatte skolans undervisningsmetoder och genom handling visade hon vilkens sida hon stod på och berättar om det första mötet med en pojke som blev slagen av sin lärare i skolan."
  • "Lantbrukare : Det finns en önskan om att komma närmre, veta i vilkens jord har min mat vuxit."
  • "Grannarna hade under en tid varit oense om på vilkens tomt syrénhäcken stod."

Möjliga synonymer till vilkens

Diskussion om ordet vilkens