vattenhål

vattenhålet
vattenhål
vattenhålen
Substantiv [t]

Synonymer till vattenhål

Hur böjs ordet vattenhål på svenska?

Obestämd singular: vattenhål
Bestämd singular: vattenhålet
Obestämd plural: vattenhål
Bestämd plural: vattenhålen

Hur används ordet vattenhål

  • "Dom båda männen plogade en väg på isen i ett myrområde då traktorn plötsligt började sjunka ner i ett vattenhål."
  • "Eftersom det var mycket varmt drog Peter Segerström ned björnen till ett vattenhål för att kyla djuret så att dess hälsa inte skulle äventyras."
  • "- Det är när problemen ligger någon annanstans och jobbet blir ett slags vattenhål."
  • "Miljövinsterna hittar man på den hal- van av banorna som det inte spelas på – skogsdungar, vattenhål o dyl som blir skyddszoner för växter och djur."
  • "Två hästar gick ned sig i vattenhål"
  • "Affären i Norråker, i Strömsunds kommun, är ett vattenhål för de 114 bofasta invånarna och för dem som bor i byarna runtomkring."
  • "Nu har det öppnat, Östersunds och Krokoms mest klassiska vattenhål om sommaren."
  • "Planerade stadsvandringar till Dan Anderssons vattenhål i Stockholm har ställts in på grund av pandemin."
  • "Kanadensisk forskning slår fast sociala medier som Facebook är ett vattenhål för folk som vill framhäva sig själva."
  • "Maria tar oss med för en fika vid byns vattenhål."

Ordet vattenhål inom

Möjliga synonymer till vattenhål

Diskussion om ordet vattenhål