oas

oasen
oaser
oaserna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till oas

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet oas på svenska?

Obestämd singular: oas
Bestämd singular: oasen
Obestämd plural: oaser
Bestämd plural: oaserna

Hur används ordet oas

 • "Men den nya boken ” Tjärö – en oas i Blekinge skärgård ” går tillbaka i tiden längre än så."
 • "Även socialdemokraterna driver linjen att Kålö ska förbli en grön oas för rekreation."
 • "En dold oas har upptäckts"
 • "Rummet beskrivs som en vacker oas där man ska kunna tända ljus och vara för sig själv i stillhet."
 • "Biblioteken är en viktig oas för människor med invandrarbakgrund, inte minst för att lära sig det nya språket."
 • "Lektionen kan vara en oas i en annars rörig livssituation, skriver musikskolan i ett pressmeddelande."
 • "– Vi bygger en järnvägsmiljö som den var för 60-70 år sedan, en oas för att visa ett system hur det var förr, säger Robert Sjöö."
 • "– Man känner att det är som sin lilla oas kan man säga."
 • "Då skapade föräldrar och intresseföreningen en oas i utkanten av byn – Motorgårn."
 • "I det gamla hamnområdet byggs en ny vik som blir en naturlig oas mitt i stadsdelen"

Ordet oas har 2 betydelser

 • Inom zoologi
 • Inom bildligt
zoologi
bildligt

Vad betyder oas inom zoologi ?

odlad plats med vatten i öken

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till oas (inom zoologi)

Möjliga synonymer till oas (inom zoologi)

Ordet oas inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till oas (inom bildligt)

Möjliga synonymer till oas (inom bildligt)

Diskussion om ordet oas

 • - 2009-11-26

  bgbbbbbbbbbbbbbbbbbbtyyyyyyyyyyyyyyyvbfgutgyhgygyug

OAS

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet OAS

 • "OAS kritiserar Colombia"
 • "I ett försök att lugna situationen riktar nu den amerikanska samarbetetorganisationen OAS kritik mot Colombia för att de genomförde en räd mot ett gerillaläger inne i Ecuador."
 • "Den panamerikanska samarbetsorganisationen OAS har förklarat presidentskapet ogiltigt."
 • "Domslutet i konstitutionsdomstolen i Quito kommer efter flera års juridisk kamp, där bland annat en människorättsinstans inom den panamerikanska samarbetsorganisationen OAS kopplats in."
 • "Men Philip Barton, britternas observatör i OAS sade att ” anklagelserna om att Storbritannien hotade Ecuador och om att storma ambassaden var grundlösa ”."
 • "USA:s OAS-sändebud Carmen Lomellin sade att ett utrikesministermöte ” skulle vara gagnlöst och skadligt för OAS anseende som institution. ”"
 • "Men USA, som säger sig inte tro på begreppet ” diplomatisk asyl ” ansåg att det nu gäller en bilateral fråga mellan Ecuador och Storbritannien och att OAS inte har någon roll att spela i sammanhanget."
 • "Men på onsdagen meddelade Bolivias utrikesminister Diego Pary att den mellanstatliga samarbetsorganisationen OAS ( Organization of American States ) ska granska rösträkningen för att anklagelserna om valfusk ska redas ut."
 • "Den panamerikanska samarbetsorganisationen OAS har funnit oegentligheter i valresultaten."
 • "OAS beslutade 1954 att tillåta asyl på diplomatiska beskickningar ” för människor som var efterspanade av politiska skäl ” men inte för personer som söktes för ” allmänna brott ”."

Diskussion om ordet OAS

OAS

Namn

Översättningar

Engelska

Hur används ordet OAS

 • "OAS kritiserar Colombia"
 • "I ett försök att lugna situationen riktar nu den amerikanska samarbetetorganisationen OAS kritik mot Colombia för att de genomförde en räd mot ett gerillaläger inne i Ecuador."
 • "Den panamerikanska samarbetsorganisationen OAS har förklarat presidentskapet ogiltigt."
 • "Domslutet i konstitutionsdomstolen i Quito kommer efter flera års juridisk kamp, där bland annat en människorättsinstans inom den panamerikanska samarbetsorganisationen OAS kopplats in."
 • "Men Philip Barton, britternas observatör i OAS sade att ” anklagelserna om att Storbritannien hotade Ecuador och om att storma ambassaden var grundlösa ”."
 • "USA:s OAS-sändebud Carmen Lomellin sade att ett utrikesministermöte ” skulle vara gagnlöst och skadligt för OAS anseende som institution. ”"
 • "Men USA, som säger sig inte tro på begreppet ” diplomatisk asyl ” ansåg att det nu gäller en bilateral fråga mellan Ecuador och Storbritannien och att OAS inte har någon roll att spela i sammanhanget."
 • "Men på onsdagen meddelade Bolivias utrikesminister Diego Pary att den mellanstatliga samarbetsorganisationen OAS ( Organization of American States ) ska granska rösträkningen för att anklagelserna om valfusk ska redas ut."
 • "Den panamerikanska samarbetsorganisationen OAS har funnit oegentligheter i valresultaten."
 • "OAS beslutade 1954 att tillåta asyl på diplomatiska beskickningar ” för människor som var efterspanade av politiska skäl ” men inte för personer som söktes för ” allmänna brott ”."

Vad betyder OAS inom EU ?

Organization of American States

Diskussion om ordet OAS

OAS

Namn

Översättningar

Svenska

Vad betyder OAS inom generell ?

Organization of American States

Diskussion om ordet OAS

OAS

Substantiv

Vad betyder OAS inom förkortning, data ?

One-to-All Scatter

Diskussion om ordet OAS