vinstbegär

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet vinstbegär

  • "Industriepoken under 1900-talet har orsakat djupa sår i det norrländska kustlandskapet och naturligtvis hos de som utförde arbetet, ibland sattes kanske miljö och hälsa åt sidan av vinstbegär men många gånger skedde det på grund av oförstånd och bristande kunskap."

Diskussion om ordet vinstbegär