watercourse

watercourses
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till watercourse

Ordet watercourse har 4 betydelser

  • Inom zoologi
  • Inom internet
  • Inom generell
  • Inom sjöfart
zoologi
internet
generell
sjöfart

Ordet watercourse inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Svenska

Möjliga synonymer till watercourse (inom zoologi)

Ordet watercourse inom internet

Synonymer till watercourse (inom internet)

Möjliga synonymer till watercourse (inom internet)

Ordet watercourse inom generell

natural or artificial channel through which water flows

Ordet watercourse inom sjöfart

a conduit through which water flows

Synonymer till watercourse (inom sjöfart)

Diskussion om ordet watercourse