flush

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet flush

 • "Hon fick flush i poker"

Vad betyder flush inom spel ?

pokerhand med alla fem korten i svit

Diskussion om ordet flush

 • Rutger G - 2008-04-01

  svensk översättning för "in the same plane" är i jämnhöjd med

flush

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet flush

 • "a speculator flush with cash"

Diskussion om ordet flush

flush

flushes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet flush

 • "he heard the flush of a toilet"

Ordet flush har 5 betydelser

 • Inom internet
 • Inom vardagligt
 • Inom medicin
 • Inom generell
 • Inom meteorologi
internet
vardagligt
medicin
generell
meteorologi

Vad betyder flush inom internet ?

test

Översättningar (inom internet)

Svenska

Synonymer till flush (inom internet)

Möjliga synonymer till flush (inom internet)

Ordet flush inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till flush (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till flush (inom vardagligt)

Ordet flush inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till flush (inom medicin)

Möjliga synonymer till flush (inom medicin)

Ordet flush inom generell

a poker hand with all 5 cards in the same suit

a sudden rapid flow (as of water)

Översättningar (inom generell)

Svenska

(inom generell)

Möjliga synonymer till flush (inom generell)

Ordet flush inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Svenska

Synonymer till flush (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till flush (inom meteorologi)

Diskussion om ordet flush

flush

flush
flushed
flushed
Verb

Översättningar (inom meteorologi)

Synonymer till flush (inom meteorologi)

Hur används ordet flush

 • "The garbage flushed down the river"
 • "flush the wound with antibiotics"
 • "flush the meadows"

Ordet flush har 6 betydelser

 • Inom brittisk engelska
 • Inom färg
 • Inom internet
 • Inom vardagligt
 • Inom ålderdomlig
 • Inom generell
brittisk engelska
färg
internet
vardagligt
ålderdomlig
generell

Ordet flush inom brittisk engelska

Översättningar (inom brittisk engelska)

Synonymer till flush (inom brittisk engelska)

Möjliga synonymer till flush (inom brittisk engelska)

Ordet flush inom färg

Översättningar (inom färg)

Synonymer till flush (inom färg)

Möjliga synonymer till flush (inom färg)

Ordet flush inom internet

flow freely

Översättningar (inom internet)

Synonymer till flush (inom internet)

Möjliga synonymer till flush (inom internet)

Ordet flush inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till flush (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till flush (inom vardagligt)

Ordet flush inom ålderdomlig

rinse, clean, or empty with a liquid

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till flush (inom ålderdomlig)

Ordet flush inom generell

cause to flow or flood with or as if with water

Översättningar (inom generell)

Synonymer till flush (inom generell)

Uttryck till flush (inom generell)

Möjliga synonymer till flush (inom generell)

Möjliga synonymer till flush (inom generell)

Diskussion om ordet flush

flush

Adverb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till flush (inom generell)

Hur används ordet flush

 • "hit him flush in the face"
 • "set it flush with the top of the table"

Ordet flush har 2 betydelser

 • Inom dryck
 • Inom generell
dryck
generell

Vad betyder flush inom dryck ?

squarely or solidly

Översättningar (inom dryck)

Synonymer till flush (inom dryck)

Möjliga synonymer till flush (inom dryck)

Ordet flush inom generell

in the same plane

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till flush (inom generell)

Diskussion om ordet flush