winder

winders
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till winder

Ordet winder har 3 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom musik
  • Inom generell
allmänt
musik
generell

Ordet winder inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Svenska

Möjliga synonymer till winder (inom allmänt)

Ordet winder inom musik

used to wind a spring-driven device (as a clock)

Synonymer till winder (inom musik)

Ordet winder inom generell

mechanical device around which something can be wound

Diskussion om ordet winder