spin

spins
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till spin

Ordet spin har 5 betydelser

 • Inom luftfart
 • Inom generell
 • Inom häst
 • Inom sport
 • Inom ekonomi
luftfart
generell
häst
sport
ekonomi

Vanligast betydelse av ordet spin inom luftfart

Översättningar (inom luftfart)

Synonymer till spin (inom luftfart)

Möjliga synonymer till spin (inom luftfart)

Ordet spin inom generell

a swift whirling motion (usually of a missile)

the act of rotating rapidly

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till spin (inom generell)

Uttryck till spin (inom generell)

Ordet spin inom häst

Översättningar (inom häst)

Synonymer till spin (inom häst)

Möjliga synonymer till spin (inom häst)

Ordet spin inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till spin (inom sport)

Möjliga synonymer till spin (inom sport)

Ordet spin inom ekonomi

imploding economy

Diskussion om ordet spin

 • maby - 2008-10-02

  Ekonomi. Detta uppstår när en investeringsbank fördelar undervärderade men heta IPO´s. Direkt efter köpet så stiger dessa IPO i värde. Spinning blir en kickback för att övertyga folka om att använda deras investeringsbank.

spin

spin
spun
spun
Verb

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Hur används ordet spin

 • "spin a coin"
 • ""The creek spun its course through the woods""
 • "spin silk"
 • "spin out a visit"

Ordet spin har 5 betydelser

 • Inom politik
 • Inom musik
 • Inom sömnad
 • Inom generell
 • Inom vardagligt
politik
musik
sömnad
generell
vardagligt

Ordet spin inom politik

Synonymer till spin (inom politik)

Möjliga synonymer till spin (inom politik)

Ordet spin inom musik

revolve quickly and repeatedly around one's own axis

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till spin (inom musik)

Möjliga synonymer till spin (inom musik)

Ordet spin inom sömnad

Översättningar (inom sömnad)

Synonymer till spin (inom sömnad)

Möjliga synonymer till spin (inom sömnad)

Ordet spin inom generell

centrifugalize a washing

form a web by making a thread, as of spiders;make up a story, as in "spin a yarn" work natural fibers into a thread

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till spin (inom generell)

Uttryck till spin (inom generell)

Möjliga synonymer till spin (inom generell)

Ordet spin inom vardagligt

prolong or extend

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till spin (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till spin (inom vardagligt)

Diskussion om ordet spin