översyn

översynen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till översyn

Hur används ordet översyn

 • "– Som jag redan nämnt, att det krävs en översyn av kommunallagen."
 • "Miljön är faktiskt också ett av skälen att nu göra en översyn."
 • "– Jag har svårt att se hur Xi Jinping ska kunna uppnå sina mål i ett system som saknar demokratisk kontroll och översyn."
 • "En strategisk översyn, som ska bli klar i höst, har inletts."
 • "” Jag gör en översyn av träden varje växtsäsong för att ingreppen ska bli så små som möjligt ”, säger Gösta Blomqvist."
 • "– Vi har redan begärt en översyn i Styrgruppen för Västsvenska paketet, säger Nyhus."
 • "En översyn av hur trängselskattesystemet fungerat är tänkt att inledas till hösten."
 • "– Jag gör en översyn av träden varje säsong för att ingreppen ska bli så små som möjligt."
 • "Pensionssystemet ska genomgå en total översyn"
 • "Pensionssystemet är under total översyn – och förändring."

Rim på översyn

Vad betyder översyn inom matematik ?

det att se över; genomgång, undersökning

Möjliga synonymer till översyn

Diskussion om ordet översyn

 • - 2011-01-19

  revision