abutting

Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till abutting

Diskussion om ordet abutting

  • - 2008-10-08

    angränsande

abut

abut
abutted
abutted
Verb

Översättningar

Diskussion om ordet abut

abutting

Adjektiv

Hur används ordet abutting

  • "abutting lots"

Vad betyder abutting inom generell ?

having a common boundary or edge; touching; "Rhode Island has two bordering states; Massachusetts and Conncecticut"

Möjliga synonymer till abutting

Diskussion om ordet abutting