afasi

afasin
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder afasi inom medicin ?

Afasi är en störning av förmågan att tala eller att förstå språk. Störningen uppstår på grund av skador i hjärnans språkcentra. Expressiv afasi påverkar det egna talet, det går inte att hitta orden. Impressiv afasi gör det svårt att förstå vad andra säger. Överföringsafasi innebär en förlust av den motoriska kontrollen över talet https://sv.wikipedia.org/wiki/Afasi

Diskussion om ordet afasi