affliction

afflictions
Substantiv

Översättningar

Ordet affliction har 3 betydelser

  • Inom religion
  • Inom medicin
  • Inom generell
religion
medicin
generell

Vad betyder affliction inom religion ?

A state of great suffering and distress due to adversity

Översättningar (inom religion)

Möjliga synonymer till affliction (inom religion)

Ordet affliction inom medicin

a condition of suffering or distress due to ill health

Översättningar (inom medicin)

Möjliga synonymer till affliction (inom medicin)

Ordet affliction inom generell

a cause of great suffering and distress

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till affliction (inom generell)

Diskussion om ordet affliction