sore

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet sore

  • "it was a sore trial to him"
  • "sore over a remark"
  • "had a sore throat"

Ordet sore har 3 betydelser

  • Inom slang
  • Inom ekonomi
  • Inom generell
slang
ekonomi
generell

Ordet sore inom ekonomi

Synonymer till sore (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till sore (inom ekonomi)

Ordet sore inom generell

Synonymer till sore (inom generell)

Uttryck till sore (inom generell)

Ord i uttryck för sore (inom generell)

Diskussion om ordet sore

sore

sores
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Ordet sore har 3 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom vardagligt
  • Inom generell
medicin
vardagligt
generell

Ordet sore inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till sore (inom medicin)

Ordet sore inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till sore (inom vardagligt)

Ordet sore inom generell

an open skin infection

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet sore