allteftersom

Adverb

Översättningar

Synonymer till allteftersom

Hur används ordet allteftersom

 • "– Det är svårt att säga exakt tid eftersom arbetet sker lite pö om pö allteftersom tandkort, röntgenbilder och DNA kommer in."
 • "– Vi fortsätter att hålla förhör med personerna och allteftersom gör man en utvärdering, säger Kjell Janneson."
 • "Polisen uppskattar att ungefär 500 nazister fanns på plats på Stora Torget i Falun, men betydligt fler motdemonstranter hade samlats även om de senare droppade av allteftersom."
 • "Beloppet var mindre från början men har ökat allteftersom utredningen gått framåt."
 • "Tävlar gör man två och två och allteftersom faller förlorarna ut ur programmet."
 • "– Men blir det inte bara svårare allteftersom tiden går?"
 • "– Vi har betat av de ärenden som kommit in allteftersom, säger Johan Nordin."
 • "Peter Gossas, chef för Sandvik Materials Technology, säger till Gävledala att det här inte kommer att ha någon betydelse för bemanningsläget just nu, men att det kan komma att behövas nyrekryteringar allteftersom."
 • "Inför valet nästa år finns bedömningar om att hoten ökar allteftersom den politiska temperaturen stiger inför kommun, landstings- och riksdagsval."
 • "Våra projekt och insatser bildar en kedja där varje länk fyller ett behov, och allteftersom vi identifierar nya behov försöker vi skapa en ny länk i kedjan, på så sätt skapar vi möjligheter för varje individ att hitta sin väg ut på arbetsmarknaden, säger Alf Norberg ( V ), regionråd."

Diskussion om ordet allteftersom

allteftersom

Konjunktion

Översättningar

Hur används ordet allteftersom

 • "– Det är svårt att säga exakt tid eftersom arbetet sker lite pö om pö allteftersom tandkort, röntgenbilder och DNA kommer in."
 • "– Vi fortsätter att hålla förhör med personerna och allteftersom gör man en utvärdering, säger Kjell Janneson."
 • "Polisen uppskattar att ungefär 500 nazister fanns på plats på Stora Torget i Falun, men betydligt fler motdemonstranter hade samlats även om de senare droppade av allteftersom."
 • "Beloppet var mindre från början men har ökat allteftersom utredningen gått framåt."
 • "Tävlar gör man två och två och allteftersom faller förlorarna ut ur programmet."
 • "– Men blir det inte bara svårare allteftersom tiden går?"
 • "– Vi har betat av de ärenden som kommit in allteftersom, säger Johan Nordin."
 • "Peter Gossas, chef för Sandvik Materials Technology, säger till Gävledala att det här inte kommer att ha någon betydelse för bemanningsläget just nu, men att det kan komma att behövas nyrekryteringar allteftersom."
 • "Inför valet nästa år finns bedömningar om att hoten ökar allteftersom den politiska temperaturen stiger inför kommun, landstings- och riksdagsval."
 • "Våra projekt och insatser bildar en kedja där varje länk fyller ett behov, och allteftersom vi identifierar nya behov försöker vi skapa en ny länk i kedjan, på så sätt skapar vi möjligheter för varje individ att hitta sin väg ut på arbetsmarknaden, säger Alf Norberg ( V ), regionråd."

Vad betyder allteftersom inom generell ?

''stavningsvariant av'' allt eftersom

Möjliga synonymer till allteftersom

Diskussion om ordet allteftersom