annotation

annotationen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder annotation inom generell ?

anteckning, notering, notis

Möjliga synonymer till annotation

Diskussion om ordet annotation

annotation

annotations
Substantiv

Översättningar

Vad betyder annotation inom valuta ?

the act of adding notes

Möjliga synonymer till annotation

Diskussion om ordet annotation