intyg

intyget
intyg
intygen
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till intyg

Hur böjs ordet intyg på svenska?

Obestämd singular: intyg
Bestämd singular: intyget
Obestämd plural: intyg
Bestämd plural: intygen

Hur används ordet intyg

 • "– Vi ska läsa detta ordentligt nu men med de intyg vi har ser att det inte löper någon risk för människors säkerhet att bo där så det kan användas som boende, säger Kristina Stark, bygglovchef i Karlskrona kommun."
 • "Nu överklagar kvinnan domen – hon menar att veterinärens intyg är bristfälliga."
 • "Egenföretagarna visade sig sakna såväl nödvändiga papper som intyg för arbete i Sverige, därför ska Sölvesborgsbolaget står för sociala avgifter."
 • "Läkaren är psykiatriker men har skrivit intyg på att patienterna både har psykiska och fysiska diagnoser."
 • "Till läkarens mottagning har hittills ett 40-tal personer från Karlskrona skickats för att få intyg med skilda psykiska diagnoser."
 • "– Det gällde anamneser, hur man beskriver ett status på patienten, läkemedel och hur man gör sammanfattningar begripliga för handläggaren, säger Christine Hugosson, försäkringsmedicinsk rådgivare och läkare, som granskat Kalmarläkarens intyg."
 • "Läkarens intyg granskas"
 • "De har i många fall samma diagnoser och läkarens beskrivning av hur patientens funktionsnedsättning ser ut är också identisk med flera andra av hans intyg."
 • "Försäkringskassan har konstaterat att Kalmarläkarens intyg är bristfälliga."
 • "Från början tittade kassans läkare närmare på tre till fem intyg från honom i ett kontinuerligt kvalitetsarbete som genomförs."

Vad betyder intyg inom juridik ?

(skriftligt) försäkrande (i pappersform eller digitalt) som utgör formellt bevis på något, t.ex. att någon har en viss utbildning eller medicinskt tillstånd eller har betalat någon avgift

Möjliga synonymer till intyg

Relaterat till intyg

säkerhet

bemyndigande

beteckning

bevis

bekräftelse

Diskussion om ordet intyg

intyga

intygar
intygade
intygat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet intyga på svenska?

Presens: intygar
Preteritum: intygade
Supinum: intygat

Hur används ordet intyga

 • "Det kan Ida Lidebjer Granberg intyga, som till vardags är tävlingsarrangör i Asarum MS och som för andra året ska vara kartläsare i Sydsvenska Rallyt i år."
 • "Blekinge Idrottsförbund kan intyga att det är svårt att hitta personer som är villiga att ta ansvar inom idrottsföreningar."
 • "Han tycker att användarvänligheten ofta är dålig, något som Elisabeth Mattsson kan intyga."
 • "Åklagaren har till rättegången kallat flera expertvittnen, som bland annat kan intyga att de inte kunnat hitta några naturliga förklaringar till barnets dåliga mående."
 • "– Jag satt själv i kommunstyrelsen vid denna tidpunkt och kan intyga att frågan inte diskuterats, säger Jan Lennartsson."
 • "Polacker får intyga att de ska sköta sig på kryssningarna"
 • "Men flera lärare kunde intyga att de blivit misshandlade av 22-åringen som uppträdde mycket aggressivt och spottade och slog vilt omkring sig."
 • "Det är nervöst för lagen – det kan fansen på båda sidorna intyga om."
 • "” Min sambo fick ta ledigt från jobbet för att intyga sitt faderskap ”"
 • "” Min sambo fick ta ledigt från jobbet för att intyga sitt faderskap ”"

Vad betyder intyga inom bildligt ?

visa intyg; bekräfta att något är sant

Relaterat till intyga

bemyndigande

säkerhet

bekräftelse

visshet

bifall

minnesmärke

bevis

betydelse

Diskussion om ordet intyga