bakgård

bakgården
bakgårdar
bakgårdarna
Substantiv [n]

Synonymer till bakgård

Hur böjs ordet bakgård på svenska?

Obestämd singular: bakgård
Bestämd singular: bakgården
Obestämd plural: bakgårdar
Bestämd plural: bakgårdarna

Vad betyder bakgård inom jordbruk ?

del av gård (tomt) som inte syns från gatan utan ligger bakom huset

Möjliga synonymer till bakgård

Relaterat till bakgård

baksida

Diskussion om ordet bakgård