balloon

Adjektiv

Översättningar

Diskussion om ordet balloon

balloon

balloons
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet balloon har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom serier
  • Inom luftfart
generell
serier
luftfart

Vad betyder balloon inom generell ?

small thin inflatable rubber bag with narrow neck

Översättningar (inom generell)

Ordet balloon inom serier

Översättningar (inom serier)

Svenska

Synonymer till balloon (inom serier)

Möjliga synonymer till balloon (inom serier)

Ordet balloon inom luftfart

large tough non-rigid bag filled with gas or hot air

Översättningar (inom luftfart)

Svenska

Synonymer till balloon (inom luftfart)

Möjliga synonymer till balloon (inom luftfart)

Diskussion om ordet balloon

balloon

balloon
ballooned
ballooned
Verb

Översättningar (inom luftfart)

Synonymer till balloon (inom luftfart)

Hur används ordet balloon

  • "The sails ballooned"

Ordet balloon har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
vardagligt
generell

Vad betyder balloon inom vardagligt ?

become inflated

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till balloon (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till balloon (inom vardagligt)

Ordet balloon inom generell

ride in a hot air balloon

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet balloon