fill

fills
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till fill

Hur används ordet fill

 • "there was not enough fill for the trench"
 • "he ate his fill of potatoes"
 • "she had heard her fill of gossip"

Ordet fill har 3 betydelser

 • Inom tandvård
 • Inom tobaksrökning
 • Inom trädgårdskonst
tandvård
tobaksrökning
trädgårdskonst

Ordet fill inom tandvård

Översättningar (inom tandvård)

Synonymer till fill (inom tandvård)

Möjliga synonymer till fill (inom tandvård)

Ordet fill inom tobaksrökning

material used to fill a pipe

Översättningar (inom tobaksrökning)

Svenska

Ordet fill inom trädgårdskonst

a quantity sufficient to satisfy

Översättningar (inom trädgårdskonst)

Möjliga synonymer till fill (inom trädgårdskonst)

Diskussion om ordet fill

fill

fill
filled
filled
Verb

Översättningar (inom trädgårdskonst)

Svenska

Synonymer till fill (inom trädgårdskonst)

Hur används ordet fill

 • "I filled the bucket with water."
 • "His performance fills me with admiration."
 • "The liquid fills the container"
 • "The pool slowly filled with water"
 • "The theater filled up slowly"
 • "His hearth filled with pride"
 • "the job has been filled"
 • "the seats are filled in the theatre"
 • "He filled the vacancy"
 • "Fruit does not fill me up!"

Ordet fill har 4 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom kontor
 • Inom sport
 • Inom mat
allmänt
kontor
sport
mat

Vad betyder fill inom allmänt ?

become full

Översättningar (inom allmänt)

Svenska

Synonymer till fill (inom allmänt)

Möjliga synonymer till fill (inom allmänt)

Ordet fill inom kontor

appoint someone to (a position or a job)

Översättningar (inom kontor)

Svenska

Synonymer till fill (inom kontor)

Möjliga synonymer till fill (inom kontor)

Ordet fill inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till fill (inom sport)

Möjliga synonymer till fill (inom sport)

Ordet fill inom mat

plug with a substance

Översättningar (inom mat)

Synonymer till fill (inom mat)

Möjliga synonymer till fill (inom mat)

Diskussion om ordet fill