bebyggelse

bebyggelsen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till bebyggelse

Hur används ordet bebyggelse

  • "Man menar att markberedningen ska utföras i etapper och det är först det avslutande och åttonde året som bullret kommer att komma riktigt nära bebyggelse."
  • "Börjar bränderna närma sig bebyggelse?"
  • "Det finns ingen bebyggelse på ön och enligt FT blir det svårt att få någon byggrätt på skogsfastigheten."
  • "Men det skulle kunna vara så att de även används för att skydda privat bebyggelse."
  • "– De kan använda detta till att se om det finns anledning att sätta in åtgärder för att skydda befintlig bebyggelse och om det finns förorenad mark eller samhällsnyttiga verksamheter som kan påverkas av detta, säger hon."
  • "Den ligger otillgänglig i skogen utan någon bebyggelse i närheten och för att nå dit krävs att man hittar i terrängen."
  • "Efter knappt en timme kunde branden släckas och Verköskolan ska inte ha fått några rökskador, inte heller någon annan bebyggelse."
  • "– På den här platsen vid Vallby hoppas vi få en inblick i bebyggelse som är kopplad till båtsmän från tidigt 1800-tal."
  • "I den framgår att planet omedelbart efter fågelkollisionen tappade fart och kontrollmöjligheter, och att piloten så snart han var säker på att han inte var på väg mot bebyggelse valde att skjuta ut sig."
  • "– Det behövs stadsnära bebyggelse."

Rim på bebyggelse

Vad betyder bebyggelse inom byggnadskonst ?

markområde bebyggt med en samling av (oftast ett större antal) uppförda byggnader

Möjliga synonymer till bebyggelse

Diskussion om ordet bebyggelse