bekymra

bekymrar
bekymrade
bekymrat
Verb

Översättningar

Synonymer till bekymra

Hur böjs ordet bekymra på svenska?

Presens: bekymrar
Preteritum: bekymrade
Supinum: bekymrat

Hur används ordet bekymra

  • "Bekymra sig"

Vad betyder bekymra inom generell ?

göra (någon) orolig eller bekymrad

Möjliga synonymer till bekymra

Diskussion om ordet bekymra