bestånd

beståndet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till bestånd

Hur används ordet bestånd

 • "Enligt tidningen är det över 500 lägenheter som berörs av Ronnebyhus totala bestånd på 2500 lägenheter."
 • "Det bygger på att det finns ett gott bestånd som har växt sedan 2008, enligt ett pressmeddelande från EU-kommissionen."
 • "Mycket målarmusslor innebär ett välmående vattendrag, men idag finns de bara i små bestånd i länet, rapporterar P4 Blekinge."
 • "Utvecklingen visar att med en bra förvaltning kan man få både bra bestånd och ett lönsamt fiske, säger Joakim Hjelm, chef för internationella enheten vid Havs- och vattenmyndigheten."
 • "– Det gör att vi minskar vårt bestånd under hösten med kanske drygt 50 rum av våra 450, säger Ann Winbom."
 • "Målet med HaV:s översyn av laxfisket är att öka fisket av odlad lax och att i övrigt i första hand fånga vild lax från starkare bestånd."
 • "Den årliga räkningen startade 2006 och är ett verktyg i strävan att kartlägga olika arters bestånd och utbredning."
 • "Nu måste vi importera torsk från Norge istället för att ta den fisken vi fiskar här på lagligt sätt i hållbara bestånd, säger trålfiskaren John Blomberg som tycker att lönsamheten är okej trots att han bara får ungefär 10 kronor kilot."
 • "Utanför Skottland finns ett bestånd av flasknosdelfiner och enligt Mats Amundin kan det vara en sådan som har kommit på avvägar när den följt sillstim in i Östersjön, vilket händer då och då."
 • "Utöver det förstärks flottans bestånd med ytterligare en ubåt och två ytstridsfartyg."

Rim på bestånd

Vad betyder bestånd inom enhet ?

den samlade mängden (av något)

Möjliga synonymer till bestånd

Diskussion om ordet bestånd

 • - 2008-07-12

  a series

 • mousie - 2008-12-16

  Bestånd kan också betyda "permanency", "a part of"