bilaga

bilagan
bilagor
bilagorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till bilaga

Hur böjs ordet bilaga på svenska?

Obestämd singular: bilaga
Bestämd singular: bilagan
Obestämd plural: bilagor
Bestämd plural: bilagorna

Hur används ordet bilaga

 • "Hamnarbetarförbundet säger att det man kräver är ett så kallat andrahandsavtal, likalydande det avtal som arbetsgivaren redan har med Transportarbetareförbundet, utan den bilaga som erbjudits."
 • "Genom en bilaga som skapats av ett förhandlingsutskott bestående av Susanne Norberg, Christina Haggren ( M ) och Krister Johansson ( S ) kommer dock Nygren att behålla sin lön, trots att han nu kommer att jobba som projektledare."
 • "– Han finns till kommunens förfogande till maj 2019, det är en särskild överenskommelse, det är inte en regelrätt uppsägning, därför har vi valt att göra en bilaga till det tidigare avtalet, säger Susanne Norberg."
 • "På grund av en kombination av misslyckade rekryteringar och uppsägningar har avdelningen varit konstant underbemannad från april, enligt en bilaga till beslutet."
 • "– Den följde med som bilaga till en tidning i England, ett stickat nallefodral som fylldes med risgryn eller ärter, men innehållet åts upp innan nästa ransoneringskort kom."
 • "Och enligt en bilaga till Långtidsutredningen med namnet ” Demografins nya utmaningar ”, kommer befolkningen i länet att minska fram till år 2040."
 • "Kommuner i länets utkanter kan komma att få stora problem att bära sig ekonomiskt enligt en bilaga från Långtidsutredningen."
 • "Det som fick de borgerliga partierna att lämna var bland annat en bilaga till slutrapporten som Socialdemokraterna ville lägga till."
 • "I och med Socialdemokraternas bilaga får man ingen långsiktig uppgörelse om försvarsekonomin menar de borgerliga partierna, vad säger du om det?"
 • "Hur ser du på Socialdemokraternas agerande, att man så här sent kommer med en bilaga som omöjliggör en långsiktig överenskommelse?"
 • "Hamnarbetarförbundet säger att det man kräver är ett så kallat andrahandsavtal, likalydande det avtal som arbetsgivaren redan har med Transportarbetareförbundet, utan den bilaga som erbjudits."
 • "Genom en bilaga som skapats av ett förhandlingsutskott bestående av Susanne Norberg, Christina Haggren ( M ) och Krister Johansson ( S ) kommer dock Nygren att behålla sin lön, trots att han nu kommer att jobba som projektledare."
 • "– Han finns till kommunens förfogande till maj 2019, det är en särskild överenskommelse, det är inte en regelrätt uppsägning, därför har vi valt att göra en bilaga till det tidigare avtalet, säger Susanne Norberg."
 • "På grund av en kombination av misslyckade rekryteringar och uppsägningar har avdelningen varit konstant underbemannad från april, enligt en bilaga till beslutet."
 • "– Den följde med som bilaga till en tidning i England, ett stickat nallefodral som fylldes med risgryn eller ärter, men innehållet åts upp innan nästa ransoneringskort kom."
 • "Och enligt en bilaga till Långtidsutredningen med namnet ” Demografins nya utmaningar ”, kommer befolkningen i länet att minska fram till år 2040."
 • "Kommuner i länets utkanter kan komma att få stora problem att bära sig ekonomiskt enligt en bilaga från Långtidsutredningen."
 • "Det som fick de borgerliga partierna att lämna var bland annat en bilaga till slutrapporten som Socialdemokraterna ville lägga till."
 • "I och med Socialdemokraternas bilaga får man ingen långsiktig uppgörelse om försvarsekonomin menar de borgerliga partierna, vad säger du om det?"
 • "Hur ser du på Socialdemokraternas agerande, att man så här sent kommer med en bilaga som omöjliggör en långsiktig överenskommelse?"

Ordet bilaga har 4 betydelser

 • Inom media
 • Inom data
 • Inom media
 • Inom generell
media
data
media
generell

Vad betyder bilaga inom media ?

t ex söndagsbilaga i tidning

Översättningar (inom media)

Engelska

Synonymer till bilaga (inom media)

Möjliga synonymer till bilaga (inom media)

Ordet bilaga inom data

Översättningar (inom data)

Engelska

Möjliga synonymer till bilaga (inom data)

Ordet bilaga inom media

Översättningar (inom media)

Engelska

Synonymer till bilaga (inom media)

Möjliga synonymer till bilaga (inom media)

Ordet bilaga inom generell

Diskussion om ordet bilaga

 • - 2008-09-12

  appendix, gäller främst för dokument