appendix

appendixet
appendix
appendixen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till appendix

Hur böjs ordet appendix på svenska?

Obestämd singular: appendix
Bestämd singular: appendixet
Obestämd plural: appendix
Bestämd plural: appendixen

Hur används ordet appendix

 • "På frågan varför han tar med KGB just nu svarar Guillou : - Därför att det väckt en sådan väldig uppståndelse och då detta blivit som ett appendix till mitt yrkesliv av det oangenäma slaget, men ändå reell."
 • "( 2012 ) inte kommer från de citerade källorna och ( iv ) att det inte går att reproducera deras resultat ( för ( iii ) och ( iv ) se Web appendix i Nekby and Pettersson-Lidbom ( 2012 ) )."
 • "Fem hajarter, inklusive den väldiga sillhajen och tre arter hammarhajar, plus två arter av jätterockor, placeras nu på appendix 2 på Cites-listan."
 • "Det innebär inte att de blir helt fredade – i så fall hade de placerats på appendix 1 – men handeln med dem, i första hand kommersen med hajfenor, kommer att regleras på ett annat sätt än tidigare."
 • "Obama betonade att utsläppsminskningarna kommer att listas i särskilda appendix i överenskommelse."
 • "Man har trott att suicidalitet är liksom ett bihang, en appendix, till depression."
 • "– Samtidigt så vill topptidskrifterna att artiklarna ska vara extremt koncisa, och de tekniska detaljerna hamnar oftast i ett appendix på nätet."
 • "Lyckligtvis så visar vår studie att viljan att citera artiklar inte påverkas negativt om ekvationerna och matematiken läggs över i ett appendix, så det kanske är den mest praktiska lösningen på problemet."

Ordet appendix har 2 betydelser

 • Inom litteratur
 • Inom anatomi
litteratur
anatomi

Vad betyder appendix inom litteratur ?

fristående tillägg till en artikel, bok eller någon annan skriven framställning, innehållande (ofta viktig) information som inte är huvudpoängen med framställningen

Översättningar (inom litteratur)

Engelska
 • appendix  [ litteratur ]
 • annexure  [ regionalt språk, australiensiska ]

Synonymer till appendix (inom litteratur)

Möjliga synonymer till appendix (inom litteratur)

Ordet appendix inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Engelska

Synonymer till appendix (inom anatomi)

Möjliga synonymer till appendix (inom anatomi)

Relaterat till appendix (inom anatomi)

anatomi

Diskussion om ordet appendix

appendix

Substantiv

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Synonymer till appendix (inom anatomi)

Ordet appendix har 2 betydelser

 • Inom litteratur
 • Inom medicin
litteratur
medicin

Vad betyder appendix inom litteratur ?

supplementary material that is collected and appended at the back of a book

Översättningar (inom litteratur)

Svenska

Möjliga synonymer till appendix (inom litteratur)

Ordet appendix inom medicin

a vestigial process that extends from the lower end of the cecum and that resembles a small pouch

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till appendix (inom medicin)

Möjliga synonymer till appendix (inom medicin)

Diskussion om ordet appendix