brigad

brigaden
brigader
brigaderna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet brigad på svenska?

Obestämd singular: brigad
Bestämd singular: brigaden
Obestämd plural: brigader
Bestämd plural: brigaderna

Hur används ordet brigad

  • "Vi ska träna vår brigad i den här miljön under anfalls- och försvarsstrid, säger överstelöjtnant Johan Skiöld."
  • "Norge har skickat en hel militär brigad ( 4 500 soldater ) till Sverige för att delta i storövningen Northern Wind som inleddes på måndagen."
  • "Det är första gången Norge övar med hel brigad i Sverige."
  • "Natolandet Norge har bara en militär brigad – Brigad Nord med 4 500 soldater."
  • "I händelse av kris eller krig i området ska en brigad på upp till 5 000 militärer vara redo att skickas till Finland."
  • "Förslaget innebär att upp till en brigad, vilket i Sverige brukar bestå av 4 000 till 5 000 militärer, ska göras beredda att skickas till Finland vid krigsfara, och att detta måste planeras och övas redan i fredstid."
  • "Sverige ska kunna bistå Finland med en brigad"
  • "För armén handlar det bland annat om uppbyggnaden av en tredje mekaniserad brigad, ytterligare en jägarbataljon i Arvidsjaur och modifiering av stridsvagn 122 och stridsfordon 90."
  • "Armén förstärks bland annat med en tredje mekaniserad brigad i Skåne."
  • "En brigad består av cirka 5 000 soldater."

Vad betyder brigad inom militärväsen ?

militär operativ enhet större än regemente men mindre än division, ca 5000 man

Möjliga synonymer till brigad

Relaterat till brigad

kombattant

Diskussion om ordet brigad