calumny

calumnies
Substantiv

Översättningar

Ordet calumny har 2 betydelser

  • Inom religion
  • Inom generell
religion
generell

Ordet calumny inom religion

Översättningar (inom religion)

Synonymer till calumny (inom religion)

Möjliga synonymer till calumny (inom religion)

Ordet calumny inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till calumny (inom generell)

Möjliga synonymer till calumny (inom generell)

Diskussion om ordet calumny