förtal

förtalet
förtal
förtalen
Substantiv [t]

Synonymer till förtal

Hur böjs ordet förtal på svenska?

Obestämd singular: förtal
Bestämd singular: förtalet
Obestämd plural: förtal
Bestämd plural: förtalen

Vad betyder förtal inom vardagligt ?

falska uppgifter med syfte att skada någons anseende

Möjliga synonymer till förtal

Relaterat till förtal

illvilja

osanning

skildring

ont

förtal

underskattning

oriktighet

Diskussion om ordet förtal