defamation

defamations
Substantiv

Översättningar

Ordet defamation har 3 betydelser

  • Inom religion
  • Inom generell
  • Inom musik
religion
generell
musik

Ordet defamation inom religion

Översättningar (inom religion)

Möjliga synonymer till defamation (inom religion)

Ordet defamation inom generell

a malicious attack

Synonymer till defamation (inom generell)

Möjliga synonymer till defamation (inom generell)

Ordet defamation inom musik

Synonymer till defamation (inom musik)

Möjliga synonymer till defamation (inom musik)

Diskussion om ordet defamation