centaur

centauren
centaurer
centaurerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till centaur

Hur böjs ordet centaur på svenska?

Obestämd singular: centaur
Bestämd singular: centauren
Obestämd plural: centaurer
Bestämd plural: centaurerna

Vad betyder centaur inom mytologi ?

häst med människas huvud och överkropp

Relaterat till centaur

myt

avvikelse

Diskussion om ordet centaur

centaur

centaurs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder centaur inom mytologi ?

(classical mythology) a mythical being that is half man and half horse

Möjliga synonymer till centaur

Diskussion om ordet centaur