myt

myten
myter
myterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till myt

Hur böjs ordet myt på svenska?

Obestämd singular: myt
Bestämd singular: myten
Obestämd plural: myter
Bestämd plural: myterna

Hur används ordet myt

 • "Dödsorsaken är fortfarande inte klarlagd men att det handlar om en mystisk massdöd är en myt, säger Carl-Gustaf Thulin, docent vid Sveriges lantbruksuniversitet."
 • "Forskare : Massdöd bland älgar en myt"
 • "Karlskronabon Harry Svensson, doktor i historia vid Stockholms universitet, förklarar att det är en myt att Karlskrona skulle varit ett nazistfäste."
 • "Han menar att bilden är en myt."
 • "– Det finns en utbredd myt att det inte lönar sig ekonomiskt att dela jämställt på föräldraförsäkringen."
 • "Osann myt"
 • "– Det finns en myt att signalkräftor skulle ge bättre avkastning för fiskare, men det stämmer inte, säger Annika Lydänge."
 • "– En myt är att begåvade elever klarar sig själva."
 • "Det är en myt."
 • "– Det finns att en myt om att Stockholm skickar en massa pengar till gles- och landsbygdskommuner, det stämmer inte, säger Björn Sundström som varit huvudsekreterare i skatteutjämningsutredningen."
 • "Dödsorsaken är fortfarande inte klarlagd men att det handlar om en mystisk massdöd är en myt, säger Carl-Gustaf Thulin, docent vid Sveriges lantbruksuniversitet."
 • "Forskare : Massdöd bland älgar en myt"
 • "Karlskronabon Harry Svensson, doktor i historia vid Stockholms universitet, förklarar att det är en myt att Karlskrona skulle varit ett nazistfäste."
 • "Han menar att bilden är en myt."
 • "– Det finns en utbredd myt att det inte lönar sig ekonomiskt att dela jämställt på föräldraförsäkringen."
 • "Osann myt"
 • "– Det finns en myt att signalkräftor skulle ge bättre avkastning för fiskare, men det stämmer inte, säger Annika Lydänge."
 • "– En myt är att begåvade elever klarar sig själva."
 • "Det är en myt."
 • "– Det finns att en myt om att Stockholm skickar en massa pengar till gles- och landsbygdskommuner, det stämmer inte, säger Björn Sundström som varit huvudsekreterare i skatteutjämningsutredningen."

Vad betyder myt inom mytologi ?

allmänt spridd folkberättelse om fiktiva gestalter eller händelser som erkänns som grundläggande sann, som tros allmängiltigt förklara naturliga företeelser och som ger mening åt tillvaron

Möjliga synonymer till myt

Relaterat till myt

metafor

myt

osanning

minnesmärke

fantasi

tankefel

Diskussion om ordet myt