circuit

circuits
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till circuit

Hur används ordet circuit

 • "Describe the circuit of electricity!"

Ordet circuit har 7 betydelser

 • Inom elektricitet
 • Inom data
 • Inom teknik
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom juridik
 • Inom sport
 • Inom generell
elektricitet
data
teknik
ALLMÄNT
juridik
sport
generell

Vad betyder circuit inom elektricitet ?

a path for electrical current to flow

Översättningar (inom elektricitet)

Svenska

Synonymer till circuit (inom elektricitet)

Ordet circuit inom data

Översättningar (inom data)

Svenska

Ordet circuit inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till circuit (inom teknik)

Möjliga synonymer till circuit (inom teknik)

Ordet circuit inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till circuit (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till circuit (inom ALLMÄNT)

Ordet circuit inom juridik

(law) one of the twelve groups of states in the U.S. that is covered by a particular circuit court of appeals

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Möjliga synonymer till circuit (inom juridik)

Ordet circuit inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till circuit (inom sport)

Ordet circuit inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Diskussion om ordet circuit

 • - 2009-05-13

  kretsa, cirkulera

circuit

circuit
circuited
circuited
Verb

Översättningar (inom generell)

Hur används ordet circuit

 • "They were circuiting about the state"

Vad betyder circuit inom fordon ?

make a circuit.

Möjliga synonymer till circuit

Diskussion om ordet circuit