committee

committees
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till committee

Ordet committee har 3 betydelser

  • Inom organisation
  • Inom kontor
  • Inom juridik
organisation
kontor
juridik

Ordet committee inom organisation

Översättningar (inom organisation)

Synonymer till committee (inom organisation)

Ordet committee inom kontor

a special group delegated to consider some matter

Översättningar (inom kontor)

Svenska

Möjliga synonymer till committee (inom kontor)

Ordet committee inom juridik

a self-constituted organization to promote something

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till committee (inom juridik)

Möjliga synonymer till committee (inom juridik)

Diskussion om ordet committee