board

boarden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet board

 • "Han spikade board för fönstren"
 • "We are very happy to have you on the board."
 • "Tillsammans med kollegan Christiane Knorr skulle Kristina Bertilsdotter Linder testa på Stand up paddle board för första gången."
 • "Facebook och Instagram lanserar nästa år Oversight board, ett slags internt granskningsorgan."
 • "För att understödja regeringen i arbetet med Sveriges nyindustrialisering och för att bistå i Sveriges investeringsfrämjande tillsätter regeringen nu en advisory board med fyra personer från olika delar av svensk industri."
 • "Men i stället för att kallas ” industrikanslar ” vill näringsministern istället använda ordet ” advisory board ”."
 • "” Advisory board ” ska nu hjälpa tillväxtverket att finna en lösning på problemet med jämställdhet inom företagsfrämjande."
 • "Göran Lundwall är glad att vara del av ” Advisory board ”."
 • "Expertgruppen – eller ” Advisory board ” som den heter – ska rådgiva och hjälpa Tillväxtverket att ta fram en strategi för att öka jämställdheten när det gäller att starta och driva nya företag."
 • "Chefen för det kommunala bolaget Stockholm visitors board, Eva Kristiansson, ser inget fel i det."
 • "- Kina har ju numera ett öppet land och allt fler kineser reser ut i världen, enligt Eva Kristiansson, chef för Stockholm visitors board."

Vad betyder board inom snickeri ?

platta av trä eller träfiber

Möjliga synonymer till board

Relaterat till board

byggnation

Diskussion om ordet board

 • - 2010-05-07

  Anslagstavla, skrivtavla (blackboard, whiteboard) kan läggas till i betydelser.

board

boards
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet board

 • "They played checkers with board and men that they had made themselves"
 • "Chess board"
 • "he got out the board and set up the pieces"
 • "The walls were clad with oak boards on three sides"
 • "He nailed boards across the windows"
 • "The large boxes were made of board"
 • "There is a little rot in one of the floor boards"
 • "Have you always wanted to tread the boards?"
 • "The board was filled with messages"
 • "room and board"
 • "board and lodging"
 • "Grabbing the board of the boat, she turned to him"
 • "The school board was in charge of local public schools"
 • "Every decision has to be passed by the board"
 • "The board has seven members"
 • "a feast was spread upon the board"
 • "suddenly the board lit up like a Christmas tree"
 • "the board has seven members"
 • "The puck bounced against the board"
 • "he nailed boards across the windows"

Ordet board har 15 betydelser

 • Inom organisation
 • Inom kontor
 • Inom data
 • Inom sport
 • Inom historia
 • Inom teater
 • Inom snickeri
 • Inom sjöfart
 • Inom medicin
 • Inom spel
 • Inom sjöfart
 • Inom snickeri
 • Inom snickeri
 • Inom teknik, TV, radio
 • Inom mat
organisation
kontor
data
sport
historia
teater
snickeri
sjöfart
medicin
spel
sjöfart
snickeri
snickeri
teknik, TV, radio
mat

Vad betyder board inom organisation ?

a committee having supervisory powers

Översättningar (inom organisation)

Svenska

Möjliga synonymer till board (inom organisation)

Vanlig betydelse av ordet board inom kontor

Översättningar (inom kontor)

Svenska

Synonymer till board (inom kontor)

Möjliga synonymer till board (inom kontor)

Vanlig betydelse av ordet board inom data

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till board (inom data)

Möjliga synonymer till board (inom data)

Ordet board inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska
 • sarg  [ byggnadskonst ]

Möjliga synonymer till board (inom sport)

 • rail [ construction ]

Ordet board inom historia

Översättningar (inom historia)

Möjliga synonymer till board (inom historia)

Ordet board inom teater

golvbräda; plural även bildl. teatern

Översättningar (inom teater)

Svenska

Ordet board inom snickeri

snickeri platta av trä eller träfiber platta av trä eller träfiber

Översättningar (inom snickeri)

Svenska

Möjliga synonymer till board (inom snickeri)

Ordet board inom sjöfart

båtsidan

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Möjliga synonymer till board (inom sjöfart)

Ordet board inom medicin

fritid, i vissa fasta uttryck

Översättningar (inom medicin)

Möjliga synonymer till board (inom medicin)

Ordet board inom spel

a flat portable surface (usually rectangular) designed for board games

Översättningar (inom spel)

Svenska

Synonymer till board (inom spel)

Ordet board inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska
 • bord  [ sjöfart ]

Ordet board inom snickeri

a flat piece of material designed for a special purpose

Översättningar (inom snickeri)

Möjliga synonymer till board (inom snickeri)

Ordet board inom snickeri

a stout length of sawn timber; made in a wide variety of sizes and used for many purposes

Översättningar (inom snickeri)

Svenska

Synonymer till board (inom snickeri)

Möjliga synonymer till board (inom snickeri)

Ordet board inom teknik, TV, radio

Översättningar (inom teknik, TV, radio)

Synonymer till board (inom teknik, TV, radio)

Möjliga synonymer till board (inom teknik, TV, radio)

Ordet board inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till board (inom mat)

Möjliga synonymer till board (inom mat)

Diskussion om ordet board

board

board
boarded
boarded
Verb

Översättningar (inom mat)

Synonymer till board (inom mat)

Hur används ordet board

 • "We boarded up the hole in the wall."
 • "The solemn, gray passengers boarded the train."
 • "I need a place to board for a week."
 • "The old lady on the corner boards travellers in her home."

Ordet board har 3 betydelser

 • Inom snickeri
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom generell
snickeri
ALLMÄNT
generell

Vad betyder board inom snickeri ?

cover with wooden boards; secure

Översättningar (inom snickeri)

Svenska

Synonymer till board (inom snickeri)

Möjliga synonymer till board (inom snickeri)

Ordet board inom ALLMÄNT

get on board of (trains, buses, ships, aircraft, etc.)

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till board (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till board (inom ALLMÄNT)

Ordet board inom generell

lodge and take meals (at)

provide food and lodging (for)

Översättningar (inom generell)

Synonymer till board (inom generell)

Möjliga synonymer till board (inom generell)

Diskussion om ordet board