darn

darns
Substantiv

Översättningar

Synonymer till darn

Ordet darn har 3 betydelser

  • Inom anatomi
  • Inom generell
  • Inom vanliga uttryck
anatomi
generell
vanliga uttryck

Ordet darn inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Möjliga synonymer till darn (inom anatomi)

Ordet darn inom generell

a euphemism for `damn'

Ordet darn inom vanliga uttryck

Synonymer till darn (inom vanliga uttryck)

Diskussion om ordet darn

darn

darn
darned
darned
Verb

Översättningar (inom vanliga uttryck)

Svenska

Vad betyder darn inom sömnad ?

repair by sewing, esp. of socks

Diskussion om ordet darn

darn

Interjektion

Översättningar

Diskussion om ordet darn