FOB

Adverb

Översättningar

Hur används ordet FOB

  • "Tiotals talibaner, en del iklädda bombvästar, anföll före gryningen Jalalabads flygplats samt FOB Fenty, en av den internationella styrkan Isafs baser nära Jalalabad."

Vad betyder FOB inom generell ?

free on board

Diskussion om ordet FOB

FOB

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet FOB

  • "Tiotals talibaner, en del iklädda bombvästar, anföll före gryningen Jalalabads flygplats samt FOB Fenty, en av den internationella styrkan Isafs baser nära Jalalabad."

Diskussion om ordet FOB

fob

fobs
Substantiv

Översättningar

Ordet fob har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom ur
generell
ur

Vad betyder fob inom generell, generell, generell ?

a pocket in a man's vest to hold a pocket watch

an adornment that hangs from a watch chain

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till fob (inom generell)

Ordet fob inom ur

short chain or ribbon attaching a pocket watch to a man's vest

Synonymer till fob (inom ur)

Diskussion om ordet fob

fob

fob
fobbed
fobbed
Verb

Översättningar (inom ur)

Synonymer till fob (inom ur)

Diskussion om ordet fob